Ogólnopolski Wielki Dzień Pszczół

8 sierpnia – Ogólnopolski Wielki Dzień Pszczół W skali całego świata niemal 90% wszystkich roślin kwiatowych (nasiennych) potrzebuje pomocy aby wyprodukować nasiona. Tej pomocy dostarczają przede wszystkim owady, które zapylają kwiaty, w tym pszczoła miodna. Ochrona owadów zapylających leży w naszym interesie – zapylaczy potrzebuje ok. 75% gatunków roślin uprawnych. Należą do nich choćby  jabłka, […]

Czytaj dalej