Podglądanie ptaków

15 czerwca 2019 roku członkowie i sympatycy Koła Miłośników Lasu i Militariów LOK przy ATW w Olsztynie, pod fachową opieką doświadczonego przewodnika ornitologa Pana Mariana Szymkiewicza, udali się na do Rezerwatu przyrody  Polder Sątopy- Samulewo.

Uzbrojeni w lunetę i lornetki penetrowaliśmy rozlewisko wypatrując ptaków. Wszyscy cieszymy się  ze spotkań z ptakami pospolitymi, choćby z parkową sikorką i kwiczołem w przydomowym karmniku ale dla wielu z nas było to pierwsze takie bardziej profesjonalne spotkanie z ptakami.

Rezerwat przyrody Polder Sątopy-Samulewo jest jednym z najmłodszych w województwie warmińsko-mazurskim. Ten rezerwat faunistyczny powstał w 2009 roku, leży w gminie Bisztynek, w powiecie bartoszyckim.

Zajmuje powierzchnię 333,30 ha z otuliną o powierzchni 793 ha.

Celem ochrony jest zachowanie rozlewiska w widłach rzek Sajna i Ryn, stanowiącego lęgowisko licznych gatunków ptaków wodno-błotnych oraz miejsca koncentracji ptaków w okresie jesiennych i wiosennych migracji. Okolice rozlewiska to falista wysoczyzna morenowa zbudowana głównie z glin zwałowych. Polder to dawne Jezioro Sajno, które zostało osuszone w celach rolniczych w XIX wieku, a obecnie po zaniechaniu intensywnego osuszania ponownie wypełnione jest wodą, stwarzając sprzyjające miejsce odpoczynku dla licznych ptaków przelotnych. Liczba ptaków wodno-błotnych, podczas migracji przekracza często nawet 30000 osobników. Zobaczyć tu można żurawia, który w okresie migracji gromadzi się na noclegowisko w liczbie do 3 000 osobników. Ponadto są tu gatunki ptaków wędrownych takich jak: gęś zbożowa, gęś białoczelna, gęś gęgawa. Wspaniale prezentują się stada krzyżówek, świstunów, cyraneczek, śmieszek, głowienek, czernicy, batalionów, gągołów, kulika wielkiego, mew pospolitych, łabędzi niemych, łysek, mew białogłowych, siewek złotych, czajek, kormoranów i wielu innych, często rzadkich ptaków.W całej północno- wschodniej Polsce nie ma tak dużego skupiska ptaków, stąd obszar ten jest bardzo cenny pod względem ornitologicznym. 

 

Członkowie Koła Miłośników Lasu i Militariów LOK przy ATW w Olsztynie odwiedzili Rezerwat w połowie czerwca 2019r.

 

Nie widać jeszcze ptasiej gromady, bo nie jest to czas wędrówek ptaków. Polder ożywa dopiero wiosną i jesienią. I może tam niebawem wrócimy i zobaczymy te tysiące…… W czasie sobotniego wypadu widzieliśmy kilkanaście przedstawicieli ptaków a wiele więcej słyszeliśmy.

 

Dziękujemy Panu Marianowi za poprowadzenie nas po pięknym zielonym rezerwacie, za pomoc w rozpoznawaniu głosu ptaków, za pokazanie ptaków przy pomocy profesjonalnego sprzętu. Wielu z nas zauroczonych sobotnim wypadem może zacznie rozwijać nową pasję.

Dziękujemy!

Organizatorami wyjazdu byli Basia Bruzgo i Anatol Leszczyński.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.