Pierwsze zebranie po wakacjach, rajdy

                   Minęły wakacje, pracowicie zaczęliśmy nowy rok akademicki, tak jak wszyscy studenci – w październiku. Chyba trochę stęskniliśmy się za sobą i za wiedzą, bo 3 października 2019 roku, na „czwartku ekologicznym” w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie było wielu członków Koła.  A było warto. Podczas zebrania Adam Siemakowicz  zaprezentował i przedstawił trzy ważne zagadnienia: zasady udostępniania lasu, rozpoznawanie drewna i elementy topografii leśnej.

W czasie części pierwszej uczestnicy spotkania dowiedzieli na jakich zasadach udostępniane są lasy dla społeczeństwa, jakie miejsca są objęte stałym zakazem wstępu do lasu, na czym polega okresowy zakaz wstępu, na jakich zadach właściwy miejscowo nadleśniczy wprowadza takie ograniczenie. Ponadto zasady zbioru owoców runa leśnego, zarówno do celów prywatnych jak i przemysłowych, zasady lokalizowania pasiek w lesie, kto może poruszać się po lesie pojazdem silnikowym, dlaczego inwalidzi muszą zatrzymywać się w miejscach do tego wyznaczonych oraz kogo przepisy te nie dotyczą.

W drugim podtemacie dotyczącym rozpoznawania drewna  Pan Adam omówił podstawowe zasady budowy drewna – główne cechy, po których możemy rozpoznać sosnę, świerk, modrzew, jodłę, daglezję, brzozę, dąb, olchę, buka, klona, lipę, graba, osikę, topolę, jesiona, akację i wiąza. Przedstawił także jak w nomenklaturze Lasów Państwowych używane są skróty literowe wspomnianych gatunków, dlaczego drewno stosowe mierzymy w metrach przestrzennych, zasady oznaczania (cechowania) surowca drzewnego, co oznaczają kolorowe płytki oraz liczby na drewnie w lesie i jak wyglądają podstawowe dokumenty obrotu surowcem drzewnym w Lasach Państwowych (kwit wywozowy, asygnata).

Część trzecia dotyczyła topografii leśnej, która może być wykorzystana do niezbędnej orientacji na terenach leśnych. Przestawił zasady podziału powierzchniowego w Lasach Państwowych, jak numeruje się i jak przebiegają oddziały leśne, w jaki sposób ustalić kierunki świata dzięki słupkom oddziałowym, zaprezentował różne rodzaje map leśnych z jakich korzystają leśnicy, oznakowanie dojazdów pożarowych i punktów czerpania wody. Na zakończenie przypomniał, że podczas pobytu w lesie wskazane byłoby posiadanie przy sobie telefonów, najlepiej z dostępnym internetem, które ułatwią kontakt, gdy się zgubimy, a także o możliwości wykorzystania bezpłatnych dostępnych aplikacji (miniLAS, mBDL), które (jeżeli będzie dostępna łączność) pozwoli ustalić swoje położenie, czy też rozwiać wątpliwości, czy jesteśmy na drodze publicznej, czy leśnej – na tej drugiej parkować nie można.

Dziękujemy za bardzo ciekawy wykład.

Od początku października zaczęły się sobotnie rajdy. Spotykamy się na końcowym przystanku MPK w Kortowie, o godzinie 10.00 i wędrujemy po kudypskich lasach. Wędrujemy, zbieramy grzyby, które w tym roku obrodziły. podziwiamy kolory jesieni………..

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.