Strażnik leśny – ciekawy i odpowiedzialny zawód.

W dniu 06 czerwca 2024r. członkowie Lasu i Militariów LOK przy ATW w Olsztynie spotkali się na ostatnim spotkaniu przed wakacjami. A było ciekawie.

Naszym gościem był Pan Przemysław Bastek pracownik Straży Leśnej z Nadleśnictwa Olsztyn. Opowiedział o trudnej i często niebezpiecznej  pracy strażników leśnych

Strażnik leśny – na czym polega praca?

Charakter działalności zawodowej strażnika leśnego jest powiązany z ochroną lasu poprzez walkę z kradzieżami drewna, zbieraniem zagrożonych gatunków (np. grzybów) i nielegalnym kłusownictwem, a także wszelkimi działalnościami szkodliwymi w swoim charakterze bezpieczeństwu lasu. Ostrzega, uwrażliwia i tłumi zachowania niekorzystne.

Strażnik leśny oprócz sprawowania funkcji mundurowego prowadzi działania edukacyjne, tłumacząc zasady funkcjonowania ekosystemu leśnego czy to poprzez wizytacje poza terenem pracy lub w lesie – prowadząc np. wycieczki edukacyjne. Strażnik leśny sporządza regularne raporty, potrafi dokonać inwentaryzacji lasu. Oprócz operacji patrolowych, poszukiwawczych pole działań strażnika leśnego związane jest także z typowymi dla leśniczego funkcjami.

Strażnik leśny należy do zawodów niezwykle aktywnych. Z tego względu osoba aspirująca do bycia tymże musi się charakteryzować:

  • Ogólną wytrzymałością psychofizyczną;
  • Dobrą pamięcią, w tym wzrokową;
  • Umiejętnością planowania czasu, zerowym rozproszeniem uwagi;
  • Dużymi nakładami siły, gdyż w pracy nierzadko należy przenosić duże obiekty czy znosić długie godziny chodzenia;
  • Brakiem stwierdzonych chorób psychicznych;
  • Dobrym układem immunologicznym i odpornościowym, gdyż zmienne warunki środowiskowe mogą powodować częste zachorowania;
  • Brakiem alergii na rośliny i sierść zwierząt.

Praca strażników leśnych jest trudna i niebezpieczna. Dlatego tak ważne są regularne szkolenia doskonalące technikę i utrwalające wiedzę pozwalającą na szybkie i trafne podejmowanie decyzji, a także udzielanie pierwszej pomocy.

To oczywiście nie wszystkie sprawy, które przedstawił Pan Przemysław, w czasie spotkania z członkami Koła Miłośników Lasu i Militariów LOK przy ATW w Olsztynie. Z ogromną ciekawością słuchaliśmy wykładowcy i oglądaliśmy ilustracje przygotowane do wykładu. Dziękujemy i czekamy na następny wykład po wakacjach. Na pamiątkę ciekawego wykładu Pan Przemysław Bastek otrzymał leśną akwarelę wykonaną przez Krystynę Leszczyńską.

 

Miłym akcentem czwartkowego spotkania było wręczenie nagród za konkurs z wiedzy o olsztyńskich tramwajach / Marianna Bonisławska i Basia Bruzgo/. Kolejna okazja to odbyty Leśny Koncert Niezapominajkowy, na wyróżnienie zasłużyły Panie: Stefania Jarczyk, Bożena Jakubek, Daniela Tyl, Maria Iglińska, Ela Piwońska, Danuta Piotrowicz.

Nagrodę miesiąca ufundowaną przez Adama Siemakowicza wylosowała Stefania Jarczyk. Gratulacje.

Na zakończenie spotkania Prezes Koła ogłosił przerwę wakacyjną, życząc miłych, słonecznych wakacji. Kolejne spotkanie 3 października 2024r. o godz. 15.00 w RDLP w Olsztynie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *