Konkurs cukierniczy

 Zapraszamy do udziału w konkursie cukierniczym. Mamy w swoim gronie niedoścignione mistrzynie w przygotowaniu różnych ciast, którymi częstują podczas sobotnich rajdów – liczymy na te koleżanki, ale też zapraszamy pozostałe członkinie naszego koła, a może ujawnią się  panowie?  Fama głosi, że najlepszymi cukiernikami są…… Zobaczymy i posmakujemy na spotkaniu z okazji 10-lecia Koła.

 Karta zgłoszenia na konkurs „Mazurek 2019”

Imię i nazwisko………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………..

Zgłoszenie należy dostarczyć do 9 maja 2019 roku na zebranie koła lub na adres poczty elektronicznej: krystyna@kappa.pl

Zapoznałam się i akceptuję regulamin konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w zakresie związanym z udziałem   w konkursie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz.883).  Wyrażam zgodę na publikowanie wykonanych podczas konkursu zdjęć w celach promocyjnych Organizatora.

………………………..       ………………………………

Data                                  Podpis

___________________________________________________________

 

REGULAMIN KONKURSU

„MAZUREK 2019”

 

 1. Organizator konkursu:

Koło Miłośników Lasu i Militariów LOK przy ATW w Olsztynie

 

 1. Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.05.2019 roku podczas spotkania koła z okazji 10 rocznicy istnienia (majówka 2019).

 

III. Cele konkursu:

 • kultywowanie i upowszechnianie tradycji sporządzania oraz przygotowania wypieku domowego ciasta
 • dokonanie przeglądu i degustacji ciast oraz wyłonienie najlepszego z nich;
 • wymiana doświadczeń, przepisów.

 

 1. Zasady i warunki uczestnictwa:
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowane przez organizatora, zwane dalej uczestnikami konkursu,
 3. Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia,
 4. Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły Konkursu,
 5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są przygotować i dostarczyć:

–  jedną małą blaszkę ciasta – na spotkanie w dniu 11 maja br.,

– uczestnicy konkursu zobowiązani są do podania receptury, według której ciasto zostało sporządzone;

– podczas prezentacji każde zgłoszone z ciast zostanie oznaczone przez organizatora,

– jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż jedno ciasto,

– ciasta zostają u organizatora w celu degustacji dla uczestników majówki.

 1. Zasady oceniania:
 2. Dla dokonania oceny ciast zgłoszonych do Konkursu organizator powołuje Kapitułę Konkursu złożoną z 3 członków oraz zwołuje jej posiedzenie. Podczas posiedzenia członkowie Kapituły Konkursu degustują zgłoszone do Konkursu ciasta w warunkach zapewniających całkowitą anonimowość i bezstronność. Członkowie Kapituły Konkursu do czasu zakończenia posiedzenia znają jedynie numer ciasta. Punktacja za poszczególne walory w skali od 1 do 5.

Ocenie konkursowej podlega:

 • smak,
 • wygląd,
 • estetyka przygotowania,
 1. Wszelkie postanowienia Kapituły Konkursu mają charakter ostateczny i nie podlegają odwołaniu.
 2. Wyniki Konkursu w postaci listy laureatów ogłoszone będą podczas trwania spotkania w dniu 11 maja br. oraz na stronie internetowej www.milosnicylasu.olsztyn.pl
 3. W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe (dla zwycięzców 3 pierwszych miejsc), dla pozostałych uczestników przewidziane są nagrody pocieszenia.
 4. Koszty wykonania ciast pokrywają zgłaszający, natomiast koszt nagród oraz koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.

 

 1. Postanowienia końcowe

Każdy zainteresowany powinien zgłosić osobiście lub telefonicznie do dnia 9.05.2019 roku chęć udziału w konkursie (tel. 731-722-095)

Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są pod numerem telefonu, jak wyżej.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.