„Leśnymi ścieżkami świętych pańskich” cz.II Dekalog św. Franciszka

Św. Franciszek z Asyżu

Święty Franciszek z Asyżu /1182-1226/swą postawą moralną i filozofią życiową wybiegał daleko w przyszłość, sposobem myślenia wyprzedzając współczesną mu epokę o wiele lat.  Zasady, które dziś dla ochrony przyrody formułują naukowcy, Franciszek wyartykułował już osiem wieków temu. Papież Jan Paweł II ogłosił w 1979 roku świętego Franciszka patronem ekologów

Ekologiczny dekalog św. Franciszka z Asyżu oparty na jego pismach i wczesnych źródłach franciszkańskich.

  1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi.
  2. Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią.
  3. Tobie została powierzona Ziemia jak ogród; rządź nią z mądrością.
  4. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona.
  5. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.
  6. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: aby życie napełniało się życiem.
  7. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć, jakie są prawa istnienia.
  8. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego.
  9. Kiedy ścinasz drzewo zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie zostało przerwane.
  10. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoja wartość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.