Narodowe Święto Niepodległości w Arboretum w Kudypach

Narodowe  Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Dzięki gościnności Nadleśniczego Nadleśnictwa Kudypy Pana Mariusza Orzechowskiego, członkowie Koła Miłośników Lasu i Militariów LOK przy ATW w Olsztynie mogli to Święto obchodzić w pięknej jesiennej, słonecznej scenerii w Arboretum.

   Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Podczas corocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą.

Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej.

Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej.

Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce. Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny światowej, w wyniku której Polska odzyskała niepodległość. Odbudowa państwowości, po 123 latach zaborów, była procesem złożonym.

10 listopada 1918 r. powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada 1918 r. rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi Piłsudskiemu

Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Całe szczęście, że dziś  możemy cieszyć się wolną ojczyzną i oby tak zostało. Każdego roku z okazji Święta Niepodległości spotykamy się w Nadleśnictwie  Kudypy,  w Leśnictwie Stary Dwór albo w Arboretum. Uczestniczymy w konkursach z wiedzy o tym Święcie. W tym roku odbył się konkurs wokalny, podczas którego zgłaszający się śpiewali pieśni patriotyczne, takie jak: ”Pierwsza Brygada”, „Przybyli ułani”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”, Serce w plecaku”, „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, „Czerwone maki”.

Wielu naszych członków pracuje społecznie w realizacji zadań Koła.  Prezes Koła Anatol Leszczyński na spotkaniu w Kudypach podziękował wszystkim, w tym także a właściwie przede wszystkim osobom i instytucją wspierającym Koło.  Poinformował o przyznanych, na wniosek zarządu Koła , medalach, odznaczeniach

Medalem Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju – Medal Zbiorowy.

 1. Nadleśnictwo Szczytno
 2. Nadleśnictwo Młynary

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju.

 1. Adam Roczniak
 2. Wojciech Matuszak
 3. Mariusz Orzechowski                                                                                                                                    

Statuetką:

 1. Tomasz Kicowski
 2. Adam Siemakowicz

Medalem Pamiątkowym – 105 Rocznica Odzyskania Niepodległości.

 1. Paulina Rutkowska
 2. Janusz Kleszczewski
 3. Adam Siemakowicz
 4. Arkadiusz Mrozowski
 5. Wojciech Dąbrowski
 6. Tomasz Drumiński

 

 

 

 

 

 

Srebrną Odznaką Zasłużony Działacz LOK

 1. Ewa Parzyszek
 2. Marianna Bonisławska
 3. Maria Iglińska
 4. Zofia Karzel
 5. Krystyna Tarankiewicz
 6. Dorota Tańska
 7. Jarosław Błyskun
 8. Krzysztof Widerski
 9. Ryszard Jankowski
 10. Igor Siemakowicz
 11. Krzysztof Siemakowicz

     Za aktywny udział w konkursie Piosenki Patriotycznej z okazji 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości,  Złote Medale otrzymały  następujące osoby:

   

 1. Ryszarda Kłębukowska
 2. Michał Kłębukowski
 3. Zofia Karzel
 4. Maria Iglińska
 5. Teresa Mielczarska
 6. Marianna Bonisławska
 7. Stefania Jarczyk
 8. Helena Fiedoruk
 9. Danuta Bobrzecka
 10. Zofia Bautz
 11. Wiesława Filipek
 12. Antoni Jarczyk
 13. Henryk Błaszczak

A później była pyszna biesiada- grylowane kiełbaski, ciasto, kawa, herbata.

Na koniec spotkania prezes Koła Anatol Leszczyński, w imieniu Zarządu Koła Miłośników Lasu i Militariów LOK przy ATW w Olsztynie, podziękował wszystkim za udział  w patriotycznym Święcie

`              Dziękujemy Nadleśniczemu Panu Mariuszowi  Orzechowskiemu za zaproszenie, Z-cy Nadleśniczego  Panu Adamowi Owsiejko, Paniom  Paulinie Rutkowskiej , Annie Stankiewicz, Joannie Glewak, Panu Łukaszowi Auguścikowi, którzy wnieśli duży wkład pracy w przygotowanie tego wielkiego Święta.

Dziękujemy!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *