Las łączy pokolenia

Czwartkowe listopadowe spotkanie w RDLP w Olsztynie, Koła Miłośników Lasu i Militariów LOK przy ATW w Olsztynie było pięknym przykładem jak las może łączyć pokolenia. Naszym wykładowcą  był Tomasz Jarczyk – pracownik Olsztyńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, a członkami naszego Koła jest jego siostra Anna z mężem Waldemarem oraz  rodzice Stefania i Antoni Jarczyk. Przy tej okazji przypomnieliśmy sobie inne rodziny związane z naszym Kołem. A więc:

– Wojtek Dąbrowski z trójką dzieci Zuzią, Stasiem i Szymonem

– Wiesia i Jasiu Filipek z wnukami Wojtkiem i Maćkiem

-Adam Siemakowicz z synami Krzysztofem i Igorem

– Teresa Mielczarska z wnuczką Małgosią

– Maria Iglińska z małą kuzynką

Rodzinnie uczestniczą w imprezach organizowanych przez Koło – w rajdach, wycieczkach, zawodach strzeleckich.

Wspólne spędzanie czasu z rodziną sprawia, że buduje się więzi i je zacieśnia. Niestety pęd życia sprawia, że młodzi rodzice są często w niedoczasie i przemęczeni, więc czas z najbliższymi schodzi na dalszy plan.  I tu jest rola dla dziadków. Pokazują piękno przyrody, ciekawe miejsca w Polsce, uczą a później rywalizują w zawodach strzeleckich.

9 listopada 2023 roku Tomek Jarczyk przybliżył nam ciekawy temat : „Plany sporządzenia lasu”

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny czy warunki glebowo-siedliskowe. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie, również te edukacyjne i turystyczne. Bardzo ważnym elementem Planu Urządzania Lasu jest uwzględnienie zadań zawartych w Planach Zadań Ochronnych (PZO), sporządzanych dla obszarów N2000. Dostosowanie projektu planu do funkcji przyrodniczych jest podstawą zrównoważonego leśnictwa, uwzględniającego wszystkie funkcje lasu.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki. Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:
•    opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
•    analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
•    program ochrony przyrody,
•    określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

 To tylko kilka kwestii poruszanych podczas czwartkowego wykładu. Temat jest ciekawy ale bardzo złożony, bardzo ważny dla całej gospodarki leśnej. Dziękujemy serdecznie za wykład, czekamy na następne ….., które nam Pan Tomek obiecał a więc do zobaczenia.’

 

 

W części organizacyjnej prezes Koła Anatol Leszczyński omówił realizację planu pracy w październiku br. i plan na listopad. Miłym akcentem spotkania było wręczenie nagród uczestnikom konkursu muzycznego, który odbył się podczas sobotniego październikowego rajdu.

Największą wiedzą wykazali się: Stefania Jarczyk, Maria Iglińska, Daniela Tyl, Henio Błaszczak. Nagrody pocieszenia dla Antoniego Jarczyka i Benka Kuckiego. Gratulujemy!

Gratulujemy również Tomkowi Kicowskiemu i Adamowi Siemakowiczowi, którzy z okazji 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – za wspieranie działalności  Koła Miłośników Lasu i Militariów LOK przy ATW w Olsztynie otrzymali statuetki. Dziękujemy!

 

 

 

1 komentarz do “Las łączy pokolenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *