Podziękowania……………

Koło Miłośników Lasu i Militariów LOK przy ATW w Olsztynie jest organizacją społeczną – swoją działalność opiera na społecznej pracy ogółu członków Koła. I za tę pracę na rzecz Koła 7 grudnia 2023 roku podziękowano i wyróżniono: Rysię i Michała Kłębukowskich  za organizację konkursu z okazji Święta Niepodległości, w którym śpiewano pieśni patriotyczne, Helenę Fiedoruk, […]

Czytaj dalej