Odwiedziliśmy Nadleśnictwo Młynary

Członkowie Koła Miłośników Lasu i Militariów LOK przy ATW w Olsztynie uczestniczyli w wyjazdowej edukacji leśnej w Nadleśnictwie Młynary

Na zaproszenie Nadleśniczego Pana Krzysztofa Widerskiego 24 marca 2023r. członkowie naszego Koła uczestniczyli w edukacji leśnej. Pracownicy Nadleśnictwa Pani Ewa Parzyszek i Pan Ryszard Jankowski spotkali się z nami na ścieżce leśnej gdzie usłyszeliśmy wiele ciekawych informacji dotyczących Nadleśnictwa Młynary, które położone jest w północno- zachodniej części województwa warmińsko- mazurskiego. Rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana, od równin, poprzez obszary faliste i pagórkowe, do licznych wzgórz z głębokimi i stromymi jarami. Warunki glebowe i cechy klimatu sprawiają, że głównymi gatunkami lasotwórczymi są: buk, dąb, brzoza, olcha, lipa, sosna i świerk.

Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 18233 ha. W tym powierzchnia leśna, zgrupowana w 227 kompleksach wynosi 17280 ha. Zasięg terytorialny nadleśnictwa – 75241 ha.  W skład Nadleśnictwa wchodzi 12 leśnictw i Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Strużyna”.  Pod kierownictwem Pani Ewy Parzyszek mogliśmy zwiedzić Leśną ścieżkę dydaktyczną, która  jest miejscem często odwiedzanym nie tylko przez młodzież szkolną.

W czasie spaceru  podziwialiśmy  stary drzewostan. Jak poinformowała nas Pani Ewa rośnie 40 starych drzew uznanych za pomniki przyrody, rosnących na terenie całego Nadleśnictwa.  Są to buki, dęby, lipy, sosna „Gruba Kaśka” – sosna pospolita, wiek 300 lat, obwód 426 cm wysokość 40 m. Kolejny pomnik przyrody to Jodła Jagna – jodła pospolita, wiek 123 lata, obwód 320 cm, wysokość 32m.

Głaz narzutowy o obwodzie 10m. pozostawiony przez lodowiec, stanowi pomnik przyrody nieożywionej. Z ptaków objętych ochroną strefową w lasach młynarskich bytują bieliki, orliki krzykliwe i bociany czarne. Spośród roślin chronionych występują między innymi: widłak jałowcowaty, grzybień biały, grążel żółty, wawrzynek wilcze łyko, barwinek pospolity, malina moroszka. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Młynary znajduje się 5 Obszarów Chronionych Krajobrazu i 4 obszary Natura 2000. Obszar, na którym leży Nadleśnictwo Młynary zwany był niegdyś Pogórzem i oprócz charakterystycznego ukształtowania terenu cechował się odrębnością kulturową. Dzisiaj możemy zobaczyć znikome ślady dawnej świetności tych ziem.

Z majątków rodziny Dohnów, takich jak Słobity, Gładysze, Markowo pozostały już tylko ruiny. Więcej szczęścia miały pałace w Kwitajnach i Dawidach, które doczekały się renowacji, a otaczające je parki nie uległy zniszczeniu i są do dziś staranie utrzymane.

W dalszej części naszego wyjazdu mogliśmy odwiedzić znajdujące się w pobliżu miejscowości Markowo cmentarzysko zwane Pseudomegalistyczny cmentarz Dohnów założony w 1924roku przez wschodniopruski ród Dohnów, który miał siedzibę w pobliskim Markowie.

W formie miało nawiązać do starożytnych budowli megalitycznych. Położone jest na wzniesieniu i składa się z kamiennego półkręgu, grobowców Friedricha Ludwiga und Graf zu Dohna – Łauck 4.4 1873-1.7.1924. Płytę ozdobiono herbem rodu. Wzdłuż boków gotycki napis: So spricht der Geist, się sollen austruchen von ihren Muhen, denn ihre Werke folgen nach Offb, Johannis 14.v. 13 /Tak mówi duch: powinniście odpocząć od swoich trudów, gdyż Wasze czyny pójdą za Wami/. W niewielkim odstępie pochowany jest jego syn Christophe Friedrich Burgraf und Graf zu Dohna/1907 – 1934. Obok płyty nagrobnej syna znajduje się kamień, na którym wyryto hitlerowską swastykę. Z drugiej strony kamienia znajduje się wyryty napis: Der Todd ust verschlungen in der Sieg Cor. 15.52 /  Gdzie jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Z  1 Listu do Koryntian?/Za cmentarzem, od strony południowej, znajduje się brzozowy krąg, w którego centrum, na ośmiobocznym postumencie wzniesiono dębowy krzyż, obecnie powalony. Dodatkowo ciekawość wzbudza fakt, że mimo tego, że rodzina Dohnów posiadała kryptę rodową, dwoje członków tego rodu zostało pochowanych w lesie, a nie w niej. Nie wiadomo również czy tajemniczy krąg miał jakiś związek z symbolami ezoterycznymi.

 

Zagadką pozostaje również to, dlaczego głaz ze swastyką przez wiele lat nie został zniszczony, jak to miało miejsce w przypadku innych symboli nazistowskich.

Początki rodziny Dohnów sięgają XV wieku, kiedy na te tereny przybył Stanisław. Otrzymał on w 1469 roku ziemię, ponieważ brał udział w walkach, jako najemnik, a Zakon nie miał jak mu zapłacić żołdu. Początkowo główna siedziba rodu Dohnów znajdowała się w zamku w Morągu. Następnie został wzniesiony pałac w Słobitach, który do 1945 roku stanowił ich najważniejszą siedzibę. Członkowie rodu Dohnów zamieszkiwali również w Ławkach, Markowo, Gładysze, Karwiny, Kąty, Dawidy, Kamieniec.

Wyjazd był ciekawy przyrodniczo i historycznie. Dziękujemy Panu Nadleśniczemu i pracownikom Nadleśnictwa za zaproszenie, za wiedzę, za gościnność i… bardzo smaczny poczęstunek.

Jak widać, nie zawsze było łatwo, ale cóż to dla nas – daliśmy radę !

Wycieczkę zorganizował i jest autorem zdjęć Anatol Leszczyński

 

1 komentarz do “Odwiedziliśmy Nadleśnictwo Młynary

  1. Super wycieczka! Pogoda, humory, a także…. apetyty dopisały. Podziękowania dla organizatora!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *