Szczytno – 18 listopad 2022

Już pierwsze zdjęcie zdradza jakie miasto było celem  wyjazdu członków Koła Miłośników Lasu i Militariów LOK przy ATW w Olsztynie  18 listopada 2022 roku.

Mazurskie Pofajdoki są dużą atrakcją turystyczną Szczytna oraz jednym z jego najbardziej charakterystycznych elementów. Wśród figurek skrzatów znajduje się: Jeździec, Zielarz, Rabuś, Biznesmen, Obieżyświat, Policjant, Ornitolog a nawet Strażak.

Byliśmy w Szczytnie wielokrotnie. Tym razem głównym celem było Nadleśnictwo Szczytno. przywitał nas  Nadleśniczy Pan Janusz Kleszczewski a wykład poprowadzili Pan Mariusz Karpiński z-ca Nadleśniczego i Pani Anna Boruszewska- Cudak starszy specjalista d/s ochrony przyrody, edukacji leśnej i zamówień publicznych.

Nadleśnictwo Szczytno jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,w powiecie szczycieńskim. Swym zasięgiem obejmuje gminy: Jedwabno, Rozogi, Szczytno, miasto Szczytno i gminę Wielbark. Ma powierzchnię 16 673,16 ha. Terytorialny zasięg  Nadleśnictwa  obejmuje część  wielkiego kompleksu Puszczy Piskiej  i lasów Napiwocko-Ramuckich.

Drzewostany sosnowe na ubogich siedliskach zajmują  ponad 70% powierzchni, gdyż gleby, które są głównym czynnikiem warunkującym skład i wygląd porastającego lasu, nie są tu najżyźniejsze.

Znaczną powierzchnię zajmują również siedliska lasów mieszanych i liściastych, a krajobraz wzbogacają położone w obniżeniach terenu siedliska bagienne zdominowane przez olszę. Ta podstawowa charakterystyka nie oddaje jednak w pełni zróżnicowania przyrodniczego naszych lasów. Można tu bowiem znaleźć 12 spośród 13 wyróżnianych na nizinach  siedliskowych typów lasu, wiele ciekawych roślin runa oraz okazy drzew o imponujących wymiarach. Drzewostany Nadleśnictwa charakteryzują się przewagą średnich klas wieku (41-80 lat), dobrą jakość techniczną drewna oraz większymi od średniej krajowej wiekiem, zasobnością i przyrostem masy.

W dalszej części wykładu dowiedzieliśmy się m.in. o  prowadzonym w Nadleśnictwie Programie Małej Retencji, Programie  Ochrony Cietrzewi oraz otwarciu lasów Nadleśnictwa dla społeczeństwa. 

Dziękujemy serdecznie Leśnikom za wiedzę, za wyjątkową gościnność, za pyszny poczęstunek oraz za zaproszenie na następne spotkanie, tym razem oczywiście w bardziej sprzyjającej porze  – w lesie. 

Podczas piątkowego pobytu w Szczytnie odwiedziliśmy Miejski Dom Kultury, a w nim obejrzeliśmy wystawę malarstwa Jolanty Betnarowicz. Obrazy jak napisała artystka : ” są zapisem emocji, jakie towarzyszyły mi i zostały ze mną na długo po obejrzeniu bajecznych, nieziemskich krajobrazów i umierającego lodowca.” Cykl składający  się z dziesięciu obrazów powstał po pobycie w Islandii.

 W ramach czasu wolnego część wycieczkowiczów zwiedziła zamek krzyżacki oraz wystawę czasową „Narodziny polskiego big-beatu”.

Zamiarem twórców wystawy było  przybliżenie turystom i mieszkańcom miasta nurtu w muzyce rozrywkowej, który pojawił się najpierw na Zachodzie jako rock&roll, a w późniejszym czasie na przełomie lat 50. i 60. w Polsce jako big-beat. Na wystawie pokazano głównych wykonawców i twórców tego nurtu, w tym Franciszka Walickiego uznawanego za „ojca” polskiej muzyki młodzieżowej, czy Krzysztofa Klenczona, który w tym roku obchodziłby 80. rocznicę swoich urodzin. To tutaj muzyk spędził młodzieńcze lata swojego życia i stąd wyruszył w świat z gitarą. Podczas naszych wyjazdów do Szczytna kilkakrotnie odwiedzaliśmy grób Krzysztofa, zapalaliśmy znicze. Tym razem było trochę zimno, więc po wypełnieniu planu pobytu wracaliśmy szybko do Olsztyna.
Wycieczkę zorganizował Anatol Leszczyński a finansami jak zwykle zajęła się Basia Bruzgo. Dziękujemy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *